Intimidaties van het bezoek aan de grensgevangenis (maart 1994)

Gebouw van Leugens brochure in 12 hoofdstukken naar aanleiding  van 1 jaar grensgevangenis, mei 1993

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (12 november 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (25 oktober 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (15 oktober 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (29 april 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (20 april 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (7 april 1993)

Demonstratie na een jaar grensgevangenis (6 april 1993)

"Bijna helft gevangenen bleef in Nederland" Ervaringen van de bezoekgroep van het Autonoom Centrum in het Grenshospitium, 1992

Isolatie en overplaatsingen: de praktijk van de grensgevangenis (december 1992)

De grensgevangenis en racisme (opening 6 april 1992)april 1992

Grensgevangenis en racisme


Op 6 april zullen we protesteren tegen de opening van het gebouw dat door de overheid 'grenshospitium' wordt genoemd. Grenshospitium; een van die woorden van de laatste jaren die mooi klinken maar een minder mooie inhoud toedekken. Bij grenshospitium denken we aan gastvrijheid, opvang. Maar de werkelijkheid is geheel anders. Het is een gevangenis. Het Nederlandse beleid is dan ook niet gericht op hulp aan vluchtelingen, maar op het zo beperkt mogelijk houden van het aantal vluchtelingen, zowel de legale als illegale. Om dit te bereiken wordt er een sfeer geschapen waarin mensen overtuigd moeten raken van de noodzaak van zo'n beleid. Een sfeer waarin het voorgesteld wordt alsof de meeste vluchtelingen onbetrouwbare elementen zijn. Vluchtelingen worden gecriminaliseerd en opgesloten. En dat is dan ook de functie van de grensgevangenis: criminaliseren, opsluiten, uitsluiten en verwijderen. De ontwikkeling wat betreft het vluchtelingenbeleid staat niet op zich. Het begon allemaal een paar jaar geleden. Steeds meer kregen we uitspraken van politici ambtenaren en instanties te horen en te lezen zoals 'Nederland is vol', 'stromen vluchtelingen', miljoenen zouden in aantocht zijn, 'flierefluiters' enz. Maar het blijft niet bij uitspraken alleen. Als we alleen al naar de laatste 2 maanden kijken, zien we een aantal opvallende voorvallen. In de Amsterdamse Bijlmermeer wordt een drugsbende opgerold door de politie. Daarbij geeft de politie absurde verklaringen af waarin zij stelt dat er 10.000 illegale Ghanezen in de Bijlmer wonen en 5000 legale. Het grootste deel zou zich bezig houden met drugshandel, oplichting van de sociale dienst en vervalsen van identiteitspapieren. Uiteindelijk blijkt er een kleine groep verdachten te zijn, voor de rest wordt geen enkel bewijs geleverd. 24 maart vindt er een grootscheepse aktie (razzia) plaats bij Blokker te Geldermalsen. Als reden wordt gegeven het opsporen van illegale werknemers. Een politiemacht van 120 mensen bijgestaan door ME, honden en een helikopter, wordt ingezet. Resultaat: 2 vermoedelijk illegale werknemers. Alle gekleurde werknemers zijn tijdens de aktie direkt gescheiden van de overige werknemers. 60 van hen die geen legitimatiebewijs bij zich hadden zijn gefotografeerd, gefilmd en meegenomen naar het buro. Een aantal van hen wordt daarnaast nog gevraagd om het woord 'kwartje' uit te spreken. Op 11 februari komt er een BVD-rapport uit dat onder andere waarschuwt voor de Islam. Min of meer wordt gesuggereerd dat we Islamieten moeten zien als een soort vijfde kolone van het het fundamentalisme. En dan wordt er binnenkort nog de 'beperkte' legitimatieplicht ingevoerd die een nadelige uitwerking voor gekleurde mensen gaat krijgen. Vooral zij zullen regelmatig gecontroleerd worden. Voegen we hierbij nog de voorstellen van Bolkestein om criminele 'buitenlanders' na hun straf uit te zetten, en het voorstel van top-ambtenaar van Justitie Nawijn die er wel brood in ziet om gedoogde vluchtelingen tijdelijk als goedkope arbeidskrachten te gebruiken ter vervanging van illegalen dan zien we het opsluiten van vluchtelingen in een algeheel klimaat van verrechtsing, intolerantie en toenemend racisme. Ontwikkelingen waar de overheid zelf dus een grote rol in speelt. De manier waarop de overheid momenteel optreedt tegen vluchtelingen, illegalen en migranten, en de uitspraken die zij over deze groepen doet is niet wezenlijk verschillend van het platte racisme van dubieuze partijtjes en groeperingen. Beide zorgen voor een tweedeling in Nederland tussen aan de ene kant de in hoofdzaak blanke, kansrijkere en van meer rechten voorziene groep bezitters, en aan de andere kant een overwegend kansloze, rechteloze groep van gekleurde mensen: vluchtelingen, migranten en illegalen. Het is dezelfde tweedeling die ook op mondiaal nivo tussen Noord en Zuid bestaat. Wij zien de grensgevangenis als een duidelijke stap in dit proces.
zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish