Intimidaties van het bezoek aan de grensgevangenis (maart 1994)

Gebouw van Leugens brochure in 12 hoofdstukken naar aanleiding  van 1 jaar grensgevangenis, mei 1993

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (12 november 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (25 oktober 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (15 oktober 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (29 april 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (20 april 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (7 april 1993)

Demonstratie na een jaar grensgevangenis (6 april 1993)

"Bijna helft gevangenen bleef in Nederland" Ervaringen van de bezoekgroep van het Autonoom Centrum in het Grenshospitium, 1992

Isolatie en overplaatsingen: de praktijk van de grensgevangenis (december 1992)

De grensgevangenis en racisme (opening 6 april 1992)oktober 1993

PERSVERKLARING 15 OKTOBER

Aan het het eind van de middag is bekend geworden dat de twee vluchtelingen die naar aanleiding van de vechtpartij in de grensgevangenis op zondag 24 oktober overgeplaatst waren naar Nieuwersluis teruggebracht zijn naar de grensgevangenis. Zoals wij al in ons persbericht van 25 oktober meldden hadden deze twee niets met de vechtpartij te maken volgens hun eigen verklaring in een telefoongesprek met ons. Zij waren niet eens in het deel van het gebouw aanwezig waar de vechtpartij plaatvond. Het bevreemdt ons dat zelfs VVN klakkeloos de verklaring van Justitie overneemt dat er zeven vluchtelingen betrokken waren bij het de vechtpartij. Hiermee neemt VVN dus al aan dat alle zeven daders zijn. Je kunt hooguit van verdachten spreken zolang niet bewezen is wie wat gedaan heeft. Inmiddels zijn er dus al twee afgevallen.

Vluchtelingen hebben aan hun advokaten gemeld, net als de bewaker Velthuis op radio Noord-Holland, dat er al enige dagen sprake was van een toenemende spanning. Er waren dan ook al enige beperkingen ingevoerd volgens Velthuis en de vluchtelingen. Velthuis had een uitbarsting dan ook wel min of meer verwacht. De maatregelenm hebben waarschijnlijk betrekking gehad op het bezoek op elkaars kamers en het meenemen van stoelen naar buiten of naar andere kamers. De uitspraak van Pronk dat de uitbarsting geheel onverwachts kwam klopt dus niet (hooguit de heftigheid van de uitbarsting). De uitlatingen van Kosto als zou het hier gaan om een spontaan natuurverschijnsel ("bliksemschicht") kan alleen gezien worden als een ontkenning van de continue spanningen in de grensgevangenis.

Vandaag is ook duidelijk geworden dat er een bezoekverbod is voor de duur van zeven dagen. Dit geld voor alle vluchtelingen, wat betekent dat er sprake is van een collectieve strafmaatregel. Justitie's eigen woorden zijn immers dat 80% van de bewoners er niets mee te maken heeft gehad.

Verder lezen we in verschillende kranten uitspraken van VVN dat er sprake zou zijn van een lichter regiem onder de nieuwe directeur Pronk. Dit wordt gebaseerd op de uitspraak van Pronk dat hij een zo licht mogelijk regiem zal toepassen. Dit hebben ook de vorige directeuren en Kosto altijd al beweerd. In praktijk is er tot nu toe in geheel geen sprake van een lichter regiem. Wij zijn dan ook heel benieuwd welke regels dan wel versoepeld gaan worden.
zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish