Intimidaties van het bezoek aan de grensgevangenis (maart 1994)

Gebouw van Leugens brochure in 12 hoofdstukken naar aanleiding  van 1 jaar grensgevangenis, mei 1993

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (12 november 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (25 oktober 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (15 oktober 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (29 april 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (20 april 1993)

Ontwikkelingen in de grensgevangenis (7 april 1993)

Demonstratie na een jaar grensgevangenis (6 april 1993)

"Bijna helft gevangenen bleef in Nederland" Ervaringen van de bezoekgroep van het Autonoom Centrum in het Grenshospitium, 1992

Isolatie en overplaatsingen: de praktijk van de grensgevangenis (december 1992)

De grensgevangenis en racisme (opening 6 april 1992)oktober 1993

PERSVERKLARING GRENSGEVANGENIS MAANDAG 25 OKTOBER 1993

Naar aanleiding van vechtpartij zondag 24 oktober

Van de zeven mensen die overgeplaatst zijn zitten er twee in Nieuwersluis. E‚n van deze twee heeft ons gebeld en verklaard dat hij en de ander op hun unit zaten toen de onrust begon (dus niet in de sportzaal). De unit werd direct afgesloten. Zij hadden dus niets met de vechtpartij te maken maar zijn later van hun cel gehaald en overgebracht naar Nieuwersluis op de beschuldiging dat ze onrust veroorzaken.

De laatste maanden is ons opgevallen dat er een toename is van kleine incidenten en racistische bejegening door een deel van het personeel naar vluchtelingen toe. Voorbeelden zijn: -Algemene opmerking bij klachten 'Als het je hier niet bevalt, waarom kom je hier dan naar toe?' -Elke dag celzoekingen. -Bij het binnenbrengen van het eten is een keer door een bewaker gezegd 'hungry animals, come take your food'. Hierop is bijna een massale vechtpartij uitgebroken. -Een vluchteling die klaagde over het eten kreeg te horen 'als je de volgende keer komt neem je maar een zak rijst uit je eigen land mee'. -Vier Zuid-Afrikanen die in hongerstaking waren kregen van de directie te horen dat ze de keuze hadden door te gaan met de hongerstaking, dan zouden ze de volgende dag op het vliegtuig naar Zuid-Afrika gezet worden, of te stoppen en dan konden ze hun kort geding afwachten. -Deze Zuid-Afrikanen hebben onaangekondigd bezoek gehad van een delegatie van het gevangeniswezen uit Zuid-Afrika waarbij ook foto's van hen zijn gemaakt. Hun namen waren bij de delegatie reeds bekend. Drie van hen zijn inmiddels uitgezet en spoorloos verdwenen. (Hierover zijn inmiddels kamervragen door Groen Links gesteld aan Justitie en BuZa.) -Na bezoek van ons worden vluchtelingen soms gefouilleerd en worden papieren afgenomen. Dit gebeurt hardhandig. E‚nmaal werd een vluchteling de arm op de rug gedraaid waarop hij schreeuwde 'kijk uit, je breekt m'n arm', waarop de bewaker zei 'nou, dan breek ik je arm'.

Ook wordt bezoek van ons nog steeds tegengewerkt. Het kost vluchtelingen zeer veel moeite ons op bezoek te krijgen; regelmatig wordt door bewakers gezegd dat ons bezoek schadelijk is voor het asielverzoek, vaak moeten meerdere aanvragen worden ingediend, zodat het soms weken duurt voordat er op hun bezoekaanvraag wordt gereageerd. Bovendien gebeurt het regelmatig dat vluchtelingen na een bezoek van ons door direktieleden worden ondervraagd over het gesprek. En er zijn steeds nieuwe regels aan het bezoek verbonden. Zo mogen we niet meer met VVN praten, niet met het BSD (buro sociale dienstverlening), niet met advokaten en niet met de commissie van toezicht. De regels worden niet duidelijk meegedeeld maar ‚‚n en ander blijkt uit de praktijk. Wij zijn de enige uitlaatklep voor vluchtelingen wat betreft hun behandeling en klachten, aangezien VVN hier ook niets mee doet. Omdat ons bezoek ook tegengewerkt wordt zullen de frustraties alleen maar toenemen. De uitbarsting van gisteren zal dan ook niet de laatste geweest zijn. Wij staan nog steeds op het standpunt dat de gevangenis gesloten dient te worden en een Opvang Centrum moet worden. Door het cre‰ren van een onmogelijke situatie door Justitie zijn zowel vluchtelingen en bewaarders slachtoffers.

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish