contacht usga terugnaar de homepagina


AUTONOOM CENTRUM VERWERPT INZET
LUCHTMACHT BIJ DEPORTATIE VLUCHTELINGEN

Het Autonoom Centrum Amsterdam (AC) verwerpt de inzet
van militaire vliegtuigen door  de Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) om vluchtelingen uit Nederland te verwijderen. 
Staatssecretaris van Justitie Kalsbeek heeft met minister van
Defensie de Grave afgesproken  dat een Fokker 50 en een
KDC 10 van de luchtmacht ingezet gaan worden bij uitzetting.
Zij meldde dit vorige week in antwoorden op D'66
kamervragen over inzet van charters voor verwijdering.

LUCHTMACHT
Het AC voerde eerder al aktie tegen groepsuitzettingen van
vluchtelingen en migranten zonder verblijfspapieren, verwierp het
inhuren van charters hiertoe, en kant zich nu fel tegen inzet van
de luchtmacht voor dit doel. Het AC acht inzet van militaire
middelen tegen deze mensen buitenproportioneel, zij ontvluchten
immers vaak militaire regimes, dictatuur, militair geweld en
(burger)oorlog in hun land van herkomst. Inzet van militair
materieel tegen mede-wereldburgers is een gevaarlijke
ontwikkeling, en werkt stigmatiserend, speciaal in deze tijd van
oorlogsdreiging, waarin anti-pathieen tegen immigranten worden
aangewakkerd.

UITZETTEN PER DOZIJN VOORDELIGER
Vluchtelingen en zij die illegaal gemaakt zijn, zoeken hier te lande
veiligheid en/of enig toekomstperspektief. Hun asiel-, of
verblijfsverzoeken beantwoordt de IND doorgaans negatief. De
trend die de IND sinds geruime tijd heeft ingezet, is deze mensen
groepsgewijs
-lees 'voordeliger per dozijn'- het land uit te vliegen. Afgelopen
periode huurde de IND daartoe charters in en binnenkort zet zij
dus zelfs de luchtmacht in.
Haar reden dat militaire transportmiddelen de hoogste
kostenbesparing opleveren.
En: hoe groter de groep verwijderbaren. hoe goedkoper het
transport. De IND verzamelt dan ook landelijk
uitgeprocedeerden om de militaire toestellen met hen te vullen.
 
AC-argumentatie tegen gedwongen groepsuitzettingen:
*deze onttrekken zich volledig aan het zicht van de (kritische)
buitenwereld, zoals passagiers, piloten en crew. Er is geen
onafhankelijke controle in een charter of militair vliegtuig.
Marechaussee-escorts vliegen weliswaar mee in groten getale,
maar hun taak is de groep vluchtelingen/illegalen in bedwang te
houden in deze gedwongen omstandigheden, waarbij de
vluchtelingen ook hun nabije toekomst angstig tegemoet zien.
Gevreesd kan worden dat de Kmar onderweg meer
dwangmiddelen en repressie aanwendt. Een schreeuwende
vluchteling wordt snel 'verbaal agressief' genoemd, waarop
direct dwangmiddelen worden toegepast, in een groep zal die
repressie nog groter zijn.
*charters zouden in tegenstelling tot lijnvliegtuigen het voordeel
hebben dat er voor andere passagiers geen 'overlast' is, aldus
de IND. Bedoeld wordt eigenlijk dat bemoeienis of  weigering
van piloot en vliegtuigmaatschappij te vervoeren, 'lastig' is voor
het werk van de IND. Vliegtuigmaatschappijen lijken zich
namelijk wat kritischer op te stellen, zij willen geen  geboeide,
zwaargewonde, of stel je voor,  dode vluchteling aan boord.   
*groepen, charters en militaire toestellen al helemaal, trekken bij
aankomst in het herkomstland de negatieve aandacht van de
autoriteiten; het betreft immers onvrijwillig terugkerenden, die het
land juist ontvlucht waren om politieke/economische redenen; ze
kunnen worden gezien als dissident, oppositie, destabiliserende
faktor; hun veiligheid is niet gegarandeerd, wellicht worden ze
gevolgd en monddood gehouden of worden hen
toekomstkansen onthouden. Charters en militaire vliegtuigen
behoeven speciale landingsrechten. Afgifte van laissez-passer's
en terugname worden voorbereid door IND- ambtenaren; bij
aankomst in herkomstland wordt de groep aan
immigratieautoriteiten overgedragen en is 'herkenbaar' en
'traceerbaar', en dat telt extra wanneer ze arriveren per militair
toestel. 
*charterdeportaties zijn een uitvergrote versie van uitzetting per
lijndiensten: de IND wil met de nieuwe Vreemdelingenwet in
korte tijd zoveel mogelijk mensen verwijderen De wijze waarop
is blijkbaar niet haar zorg. Ook Eurocharters werden reeds
ingezet, gevuld met vluchtelingen uit diverse Europese landen. 

Het AC vindt dat overheid, vliegtuigmaatschappijen en
chartermaatschappijen, hun verantwoordelijkheid moeten
opnemen voor het respecteren van mensenrechten van
vluchtelingen en illegalen. Het AC voerde destijds campagne
tegen Martinair wegens diens medewerking aan
groepsuitzettingen. Martinair stopte daarop met deelname aan
groepsuitzettingen. Tegen de KLM loopt een actiecampagne
tegen haar veelvuldige betrokkenheid bij (groeps)uitzettingen en
de KLM blies onlangs twee een uitzetting af onder argumentatie
kritisch te zijn op vervoer van geboeide vluchtelingen die tegen
hun wil in worden uitgezet. De Roemeense chartermaatschappij
Tarom, die zich door de Duitse overheid liet inhuren voor
groepsdeportaties, stopte hier onlangs mee onder druk van
acties van Duitse vluchtelingengroepen.
 
Het AC is tevens betrokken bij de Europese campagne
Deportation Alliance tegen medewerking van
vliegtuigmaatschappijen als Lufthansa, British Airways, KLM,
Air France, Swiss Air aan deportaties van vluchtelingen en
illegalen.
 

naar boven