meer informatieFotos en gegevens van de contoleurs

Artikelen over zoeklicht

Klachten
Adressen

Zoeklicht in oud-west van dag op dag

Ontwikkelingen in juli en augustus 1999

Dinsdag 15 juni 1999

Maandag 14 juni 1999

Vrijdag 11 juni 1999

Donderdag 10 juni 1999

Woensdag 9 juni 1999

Dinsdag 8 juni 1999

Maandag 7 juni 1999

Laatste ontwikkelingen
Zoeklicht dagboek


Laatste ontwikkelingen ( 7-21 juli)

• Woningbouwvereniging vraagt onderhuurder om huurder aan te geven:
Een inwoner van Amsterdam die bezoek heeft gekregen van Operatie Zoeklicht zag zich geconfronteerd met de vraag van een woningbouwvereniging om de verblijfplaats van de echte huurder door te geven. X huurt onder en heeft zich op dat adres laten inschrijven. Bij het naast elkaar leggen van de bestanden is hij zo tegen de lamp gelopen. Aanspraak op de woning kan hij niet maken en dat betekent dat hij over enige tijd op straat zal worden gezet. Controleurs van Zoeklicht waren al enkele keren bij hem op bezoek geweest en hem diverse vragen gesteld. Op een gegeven moment kreeg hij een brief van de woningbouwvereniging waarin hem gevraagd werd de verblijfplaats van de echte huurder door te geven. Als X dat doet dan zal de woningbouwvereniging ervoor zorgen dat hij een antikraakwoning krijgt.

• Sociale Dienst Oud-West weigerde medewerking aan Zoeklicht:
Het hoofd van de Sociale Dienst in Oud-West, Nel van de Brink, was vorig jaar medewerking gevraagd voor de Operatie Zoeklicht in Oud West. Daartoe moest zij één van haar medewerkers aanwijzen om aan het project deel te nemen. Van de Brink ziet Zoeklicht niet zitten en vond het niet nodig een van haar medewerkers aan Zoeklicht deel te laten nemen.
Een van de andere deelnemers aan Zoeklicht, een woningbouwvereniging, kreeg te horen dat van de Brink niet wilde meewerken en belde daarop de toenmalige verantwoordelijke wethouder, van der Aa. Deze belde daarop onmiddellijk met van de Brink om haar te vertellen dat zij direct één van haar medewerkers moest aanwijzen voor het project Zoeklicht.
Na de acties van het Autonoom Centrum laat van de Brink weten dat zij in het geheel niet meer wil meewerken aan de operatie

• Een van de Zoeklicht controleurs kraakte vroeger:
S. M., medewerker van woningbouwvereniging Ons Huis en één van de controleurs van Operatie Zoeklicht in Oud West, blijkt vroeger in de Pijp te hebben gekraakt.

Terug naar boven